Ako postupovať pri predaji už existujúcej s.r.o.?

Ako by mala vyzerať spoločnosť, ktorú chcete predať?

Každý podnikateľ, ktorý sa chystá kúpiť s.r.o. má záujem len o spoločnosť, ktorá bude vyhovovať jeho podmienkam. Pre každého je však výhodnejšie niečo iné. Ideálne podmienky pre predaj s.r.o. sú vtedy, keď kupujúcemu podnikateľovi nehrozí žiadne potencionálne riziko spôsobené predchádzajúcimi vlastníkmi alebo spoločníkmi spoločnosti. Toto riziko by mohlo vychádzať najmä z predchádzajúcej histórie spoločnosti. Preto je dôležité, aby spoločnosť určená na predaj zodpovedala stavu podľa určitých požiadaviek, ktoré pre kupujúceho zmenšujú možné riziko vyplývajúce z minulých podnikateľských činností kupovanej spoločnosti.

predaj sro

Záväzky vám môžu brániť v predaji s.r.o.

Najzákladnejšie kritérium, ktoré platí pri predaji všetkých s.r.o. firiem. Každá správna s.r.o., ktorá sa chystá na predaj by nemala mať absolútne žiadne záväzky . Záväzky danej predávanej firmy by mali byť nízke alebo úplne nulové, keďže pomerne veľké záväzky by pri kúpe vôbec nemuseli byť výhodné pre Vás a ani pre Vášho kupca.  Výška majetku sa teda jednoznačne musí rovnať výške jej vlastného imania. Ak však ste sa rozhodli pre predaj Vašej s.r.o. a spoločnosť má nejaké záväzky alebo dlhy, je dôležité, aby ste poznali ich výšku a štruktúru, taktiež by ste mali uvažovať nad možnosťami ich vyrovnania.

Ako skúmať výšku záväzkov danej spoločnosti?

Pokiaľ ide o výšku záväzkov vašej spoločnosti, ktorú sa chystáte predať, je potrebné skúmať, či výška jej záväzkov neprevyšuje výšku majetku spoločnosti a takáto spoločnosť by nemala byť na predaj, pokiaľ má viac ako jedného veriteľa. Z hľadiska štruktúry záväzkov môže byť predaj s.r.o. spojený s rôznymi druhmi záväzkov. Tieto záväzky môžu byť voči veriteľom, tretím osobám alebo aj konateľom. Dôležité je pri predaji s.r.o. nemať záväzky voči verejným inštitúciám ako je daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne. Ak ide o záväzky voči spoločníkovi s.r.o., tie je možné jednoducho vyrovnať a všetky ostatné záväzky voči tretím osobám je tiež potrebné čo najskôr uhradiť.

5/6 - (1 vote)