Softvér – manipulačná technika

S využívaním manipulačnej techniky úzko súvisí aj skladové hospodárstvo, nakoľko sa vysokozdvižné vozíky využívajú v skladoch. Viesť skladové hospodárstvo nie je ľahká práca, preto sa mnohé softvéry snažia uľahčiť prácu všade tam, kde je to potrebné. S mnohými počítačovými programami máte prehľad o tom, čo v sklade máte a využitie manipulačnej techniky môže byť efektívnejšie. Manipulačná technika je teda lepšie využívaná.

Program Helios Orange je informačným systémom pre všetky firmy, ktoré potenciál programu využijú. Obsahuje modul Skladové hospodárstvo, kde môžete viesť agendu, tvoriť doklady a inventúry, v programe budete presne vedieť, ako sa vaše zásoby menia a kde môžete svoju manipulačnú techniku poslať, aby pracovala spoľahlivo a našla na danom mieste to, čo potrebuje.

Sofvér pre skladové hospodárstvo by mal byť predovšetkým prehľadný a mal by mať niekoľko základných fukncií. Tvorba skladových dokladov či import skladových kariet, rýchle vkladanie dát vytvorením klávesových skratiek je to, čo uľahčuje prácu v sklade. Ak máte niekoľko skladov, nemusíte siahať po viacerých verziách. Stačí jedna, ktorá obsiahne veľké množstvo dáť a vám zjednoduší komunikáciu medzi jednotlivými skladmi či pracovníkmi s manipulačnou technikou.

Dôležitou súčasťou tohto programu je aj lokácia tovaru na danom sklade. Vy máte prehľad o tom, kde sa čo nachádza, preto pracovníkovi viete podať potrebné informácie o mieste uskladnenia tovaru. Ak tovar delíte podľa typológie, v programe nájdete vhodný nástroj na zaevidovanie tohto delenia. O tom, že evidencia jednotlivých položiek je dôležitá, nemusíme hovoriť. Hoci dnes už nik nebehá s papierom v ruke a nezapisuje si, kde a koľko tovaru je, isto sú napomocné nástroje na evidenciu stavu daného sortimentu na jeho pozícii.

Ďalšou súčasťou tohto modulu je aj externá komunikácia, ktorá súvisí s prácou s manipulačnou technikou. Ta je medzičlánkom medzi tovarom a jeho odchodom zo skladu. Práve táto časť programu vytvára zostavy, tabulky a výkazy potrebné pri výstupe tovaru zo skladu. Tiež je schopný vytvoriť formuláre potrebné pri výstupe tovaru a exportuje dáta do jedného z nástrojom MS Officu. Tie dokáže emailom či faxom poslať tam, kam potrebujete aby zostavy dorazili.

Samotný informačný systém má niekoľko modul, čo ocení nejedna spoločnosť. V programe je zahrnutá personalistika, CRM systém, ekonomika firmy, riadenie výroby či obchod. Konkurencia je však vysoká. Existuje niekoľko zaujímavý informačných systémov či priamo programov súvisiacich so skladovým hospodárstvom. Najznámejšia je Pohoda či Omega. Samozrejme, je ich oveľa viac a je len na vás, ktoré si pre svoju firmu vyberiete. Nechajte si poradiť od profesionálov. Existuje aj niekoľko kurzov, ktoré vás či vašich zamestnancov naučia pracovať s jednotlivými programami, ktoré si zakúpite.

Rate this post