Cyprus- offshore spoločnosti

Ak sa Vám už podarilo založiť offshore spoločnosť na Cypre, potom viete aké rôzne benefity Vám tento daňový raj ponúka. Aby však mali možnosť presvedčiť sa o jeho kvalitách aj ostatní, ponúkame Vám niekoľko zaujímavých informácií. Určite ich neprehliadnite!

Cyprus offshore spoločnosť pre Vás predstavuje 10% daň z príjmu spoločnosti a 17% daň z pridanej hodnoty. Preto možno konštatovať, že Cyprus si zachoval jednu z najnižších daní v rámci daňových rajov v  EÚ. Založením offshore spoločnosti si zabezpečujete vysokú mieru diskrétnosti a s tým aicky  spojenú ochranu Vášho majetku. Výhodami offshore na Cypre sú tiež platné zmluvy o ochrane investícií, stabilný právny systém a aj široká sieť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

V súčasnosti už môžeme v súvislosti s offshore spoločnosťami hovoriť aj o softvéri. Softvér pre offshore máte možnosť využívať aj na Cypre. Medzi výhody takéhoto softvéru pre offshore spoločnosť  patrí napríklad zníženie nákladov na vývoj firmy v porovnaní s vývojom v domácej krajine, pružná alokácia ľudských zdrojov v potrebnom množstve, pravidelná kontrola a report plnenia projektového plánu alebo aj zrýchlenie vývojového cyklu offshore spoločnosti. Pre využívanie offshore softvéru máte niekoľko možností dohody. Spomenúť môžeme model Fixed Cost and Time, ktorý je vhodný pre dobre napísané, jasné a zrozumiteľné zadania so strednou až nízkou náročnosťou. Model dohody offshore softvéru je aj Time and Material, ktorý je vhodné využívať pri dlhodobých a náročných projektoch. Medzi formy dohody sa zaraďujú aj modely Offshore consulting alebo On-site consulting. Oba modely predstavujú formu offshore softvéru, ktorý je založený na spolupráci so softvérovými spoločnosťami alebo IT oddeleniami veľkých firiem. Klient zadáva požiadavky a softvér pre offshore mu ponúka možnosti riešenia.

Takúto vymoženosť môžete použiť aj v tom prípade, ak ste založili offshore spoločnosť na Cypre. Okrem mnohých benefitov, ktoré Vám Cyprus ako daňový raj ponúka, nebudete ukrátený ani o softvér pre offshore!

Od teraz už neexistuje dôvod prečo by ste práve Vy nemali založiť offshore spoločnosť na Cypre!

4.6/6 - (2 votes)