Daňové raje

Danove rajeK daňovým rajom radíme všetky krajiny, územia, ktoré ponúkajú spoločnostiam nulové, prípadne minimálne zdanenie jej príjmov. Práve preto sa stávajú cieľovou destináciou investícií mnohých podnikateľov. Legislatíva sa neustále mení a podnikateľské prostredie sa čoraz viac zhoršuje. Aj kvôli tomu využívajú podnikatelia možnosti daňových rajov, kde sa od spoločností nevyžaduje vedenie daňového účtovníctva a poskytujú predovšetkým anonymitu, a s tým úzko súvisiacu ochranu majetku. Čiastočne môžu podnikateľom, ktorí nie sú v daňových rajoch pomôcť práve daňové softvéry. Daňové softvéry uľahčujú daňovým poplatníkom pri odvádzaní dane, pričom im nehrozia vyššie uvedené problémy s neustále sa meniacou legislatívou.

V daňových rajoch máte možnosť založiť onshore spoločnosť alebo offshore spoločnosť.  Medzi výhody vlastníctva takejto spoločnosti, v jednej z mnohých krajín daňových rajov, patrí nulová alebo len veľmi nízka daň z príjmu. Tiež oslobodenie od dedičskej či darovacej dane. V daňových rajoch spoločnosti nie sú povinné zverejňovať účtovné záznamy, rozličné firemné výkazy, dokonca firmy nie sú povinné vykonávať audity. Prevádzku spoločnosti zabezpečíte nízkymi nákladmi. Vaše podnikanie v daňovom raji je podporované vládou a úradmi krajiny, v ktorej Vaša spoločnosť sídli. Ste viazaný len veľmi malým, zanedbateľným množstvom zákonných povinností. Založením spoločnosti získavate možnosť diskrétnych služieb bankových inštitúcií a predovšetkým utajenie informácií.

Medzi veľmi obľúbené dôvody zakladania spoločností patrí tiež holdingová činnosť, získavanie finančných prostriedkov a možnosť medzinárodného obchodu. Ak je spoločnosť založená vo vhodne vybranom daňovom raji, v rámci medzinárodného obchodu sa môže stať vynikajúcim centrom pre obchodné transakcie akéhokoľvek druhu.

Danove raje  vďaka svojím benefitom, lákajú pozornosť mnohých podnikateľov už niekoľko rokov. Na Slovensku sa stali populárnymi predovšetkým v poslednej dobe, donedávna boli známe len úzkemu okruhu vybraných spoločností. V súčasnosti možno konštatovať, že už v podstate neexistujú nadnárodné spoločnosti, ktoré by nepôsobili v offshore sektore, teda v krajinách daňových rajov. Momentálne je na svete okolo päťdesiat offshore centier, roztrúsených po celej zemeguli.

Spoločnosť, ktorou si zabezpečíte všetky tieto spomínané výhody máte možnosť založiť v takých krajinách ako Luxembursko, Holandsko, Cyprus, Malta, Lichtenštajnsko, Seychely, Bermudy, na Panenských ostrovoch, či v Belize. No využiť môžete aj mnoho ďalších krajín. Tí z Vás, ktorí nemajú prostriedky na založenie, resp. presunutie firmy do daňového raja sa budú musieť uspokojiť s daňovými softvérmi.

Rate this post